Verorasitus 95-bensiinin keskimääräisestä myyntihinnasta oli Portugalissa noin 49,4 prosenttia, mikä on hieman alhaisempi kuin EU-27:n keskiarvo (50,3 prosenttia) ja korkeampi kuin Espanjan keskiarvo (46,3 prosenttia)."

Kahdeksasta tarkemmin analysoidusta maasta - Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, Belgia, Ranska, Saksa ja Alankomaat - "Espanjan keskimääräinen myyntihinta oli alhaisin, noin 4,8 senttiä litralta alempi kuin Portugalin keskimääräinen hinta", ERSE toteaa.

Yksinkertaisen dieselin osalta "vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Portugalin verolliset keskihinnat olivat 9,0 senttiä alhaisemmat kuin 27 jäsenvaltion EU:ssa todetut keskiarvot", ja "ilman veroja kansalliset arvot olivat 2,7 senttiä alhaisemmat kuin 27 jäsenvaltion EU:ssa todetut keskiarvot".

"Portugalin yksinkertaisen dieselöljyn keskihintaan kohdistuva verorasitus oli 41,6 prosenttia tarkasteltavana olevalla vuosineljänneksellä, mikä on alhaisempi kuin EU-27:n keskiarvo (43,2 prosenttia)", ERSE tarkentaa.