Vuosina 2020-2022 elinajanodote syntymähetkellä oli arviolta 80,96 vuotta, miehillä 78,05 vuotta ja naisilla 83,52 vuotta.

Tämä tarkoittaa, että "verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen miesten elinajanodote on noussut 0,01 vuotta ja naisten 0,01 vuotta, mikä johtuu kuolemantapausten määrän lisääntymisestä Covid-19-pandemian yhteydessä".

Koko väestön elinajanodotteeksi 65-vuotiaana vuosina 2020-2022 arvioitiin 19,61 vuotta.

"Miehet voivat odottaa elävänsä 65-vuotiaana 17,76 vuotta ja naiset 20,98 vuotta, mikä vastaa pientä laskua (-0,01 vuotta) miesten osalta ja ei muutosta naisten elinajanodotteessa 65-vuotiaana verrattuna vuosiin 2019-2021. Viimeisten kymmenen vuoden aikana elinajanodote 65-vuotiaana kasvoi miehillä 9,7 kuukautta ja naisilla 8,5 kuukautta".