Näin todetaan Euroopan ympäristökeskuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatimassa viimeisimmässä uimavesiä koskevassa vuosikertomuksessa, josta käy ilmi, että Portugalissa 565 uimavettä (84,8 prosenttia) 666 analysoidusta uimavedestä sai erinomaisen arvosanan, kun otetaan huomioon vuoden 2022 tulokset.

Vuonna 2021 Portugalissa oli 88,5 % uimavesistä, joiden laatu oli erinomainen (652:sta), ja vuonna 2020 tämä osuus oli 89,2 % (630:sta) ja vuonna 2019 91,5 % (614:stä).

Vuonna 2022 Euroopan maiden välinen keskiarvo oli 85,7 % vuonna 2022.

Lehdistötiedotteessa Euroopan komissio korostaa, että "suurin osa Euroopan uimarannoista täytti vuonna 2022 Euroopan unionin tiukimmat erinomaisen vedenlaadun vaatimukset".

Uimavesi luokitellaan laadun mukaan EU:n direktiivissä määriteltyjen mikrobiologisten parametrien mukaan.

Lisäksi rannikkovesien uimaveden laatu on yleensä parempi kuin sisävesien, koska uimavedet uusiutuvat useammin ja niiden itsestään puhdistuva puhdistuskyky on parempi, kun taas sisävedet ovat alttiimpia rankkasateiden aiheuttamalle lyhytaikaiselle pilaantumiselle.

Tätä raporttia varten seurattiin 21 973 uimarantaa eri puolilla Eurooppaa kaudella 2022, mukaan lukien 27 EU:n jäsenvaltiota sekä Albania ja Sveitsi.