Tasavallan kansalliskaarti toteaa lausunnossaan, että operaatio, joka kestää 19. kesäkuuta asti, toteutetaan Euroopan liikennepoliisiverkoston(RoadPol), joka on perustettu liikenneturvallisuuden parantamiseksi, vuosittaisen suunnittelun puitteissa.

GNR korostaa, että näiden Euroopan laajuisten operaatioiden päätarkoituksena on luoda turvallisempi tieympäristö.

GNR korostaa, että alkoholin tai psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen on "riskitekijä, johon on kiinnitetty yhä enemmän huomiota Euroopan tason liikenneturvallisuuspolitiikassa".

Viime vuonna GNR havaitsi lähes 29 500 kuljettajaa, joiden veren alkoholipitoisuus ylitti lain salliman rajan, ja 13 184 kuljettajaa pidätettiin.