I ett uttalande säger det republikanska nationalgardet att operationen, som pågår till den 19 juni, genomförs inom ramen för den årliga planering som utförs av det europeiska trafikpolisnätverket(RoadPol), en organisation som skapats för att förbättra trafiksäkerheten.

GNR understryker att dessa Europatäckande insatser har som huvudsyfte att skapa en säkrare trafikmiljö.

GNR understryker att körning under påverkan av alkohol eller psykotropa ämnen är "en riskfaktor som har fått allt större uppmärksamhet i trafiksäkerhetspolitiken på europeisk nivå".

Förra året upptäckte GNR nästan 29 500 förare med en alkoholhalt i blodet (BAC) över den lagligt tillåtna och 13 184 arresterades.