Tämä PCP:n lakiehdotus esitettiin samansuuntaisena jo edellisellä lainsäädäntökaudella - mutta ennen arvonlisäveron nollatason voimaantuloa - ja se hylättiin yleisesti ottaen tämän vuoden tammikuussa PS, PSD, Chega ja IL äänestivät sitä vastaan, kun taas PCP, BE, PAN ja Livre äänestivät sen puolesta.

Tämän diplomityön perusteluissa puolue katsoo, että "nollaverotuksen soveltamisesta huolimatta totuus on, että monet [elintarvikkeiden] hinnat jatkoivat nousuaan", ja syyttää suurjakelua siitä, että se "opportunistisesti käyttää sodan ja pakotteiden vaikutuksia hyväkseen kasvattaakseen voittomarginaaliaan".

"Aikana, jolloin työntekijät ja kansa menettävät edelleen ostovoimaansa, nämä kolossaaliset voitot samaan aikaan, kun hinnat jatkavat nousuaan, osoittavat selvästi, että on tarpeen puuttua asiaan yleisen edun puolustamiseksi, erityisesti välttämättömien hyödykkeiden saatavuuden osalta."

Tässä yhteydessä PCP ehdottaa "sellaisen enimmäishintajärjestelmän luomista, jota sovellettaisiin välttämättömiin elintarvikkeisiin ja jossa määriteltäisiin kullekin tuotteelle viitehinta, joka perustuisi todellisiin kustannuksiin ja ei-spekulatiiviseen marginaaliin, ja jossa kiellettäisiin myynti korkeampaan hintaan ilman kohtuullisia perusteluja".