Helena Carreiras huomautti, että "huhtikuussa hallinnon ja julkisen sektorin työllisyyden pääosasto julkaisi tiedot, joiden mukaan armeija on yksi niistä ryhmistä, joiden keskimääräinen kuukausipalkka on noussut eniten, yli 9 prosenttia, verrattuna julkishallintoon, jonka palkka on noussut 5 prosenttia".

"Hallitus pyrkii nostamaan virkamieskunnan keskimääräistä kuukausittaista peruspalkkaa 20 prosentilla vuoteen 2026 mennessä, ja näin tapahtuu myös puolustusvoimien kohdalla", hän sanoi.

Eräästä uuteen yleiseen soveltuvuus- ja suorituskykytaulukkoon sisältyvästä muutoksesta, jonka mukaan vähimmäispituus asevoimiin pääsemiseksi laskee 1,54 metriin sekä miehillä että naisilla, Helena Carreiras vastasi, että tätä toimenpidettä voidaan kritisoida vain tietämättömyydestä.

"On vain tietämättömyydestä, että tällaista toimenpidettä voidaan kritisoida, koska ammattien, erikoisalojen ja sotilastehtävien moninaisuudessa on vaihtelevia vaatimuksia. Ei ole kovin järkevää sulkea pois ihmisiä, joilla on taitoja eri aloilla ja eri erikoisaloilla vain siksi, että he ovat hyvin lyhyitä tai hyvin pitkiä", hän sanoi.

Ministerin mielestä uudet yleiset soveltuvuus- ja toimintakykytaulukot, joissa myös vahvistetaan, että erilaiset krooniset sairaudet eivät enää ole automaattinen peruste hylätä hakijoita, ovat välttämättömiä ja auttavat "laajentamaan rekrytointipohjaa".