"Kuluttajien luottamusindikaattori nousi joulukuussa neljän edellisen kuukauden laskun jälkeen", kertoo tilastokeskus. Joulukuussa kuluttajien luottamus oli -26, kun se marraskuussa oli -30,8. Parannuksesta huolimatta se on kuitenkin edelleen syyskuun tasolla, jolloin se oli -26,1.

ECO:n raportin mukaan tähän kehitykseen vaikuttivat "kaikki analysoidut osatekijät". Tässä yhteydessä tilastokeskus korostaa, että odotukset "maan taloudellisen tilanteen tulevasta kehityksestä kasvoivat merkittävästi joulukuussa sen jälkeen, kun ne olivat laskeneet heinä-marraskuun välisenä aikana", ja että kotitalouksien taloudellisen tilanteen tulevaa kehitystä koskevat odotukset "kasvoivat myös viime kuussa elokuun ja marraskuun välisenä aikana tapahtuneen laskun jälkeen".

Aiempaa hintakehitystä koskevien mielipiteiden ja tulevaa hintakehitystä koskevien näkymien tasapaino puolestaan heikkeni viime kuussa.