"Huhtikuussa 2024 lomauttamistilanteiden kokonaismäärä, joissa maksetaan korvausta (normaali myönnytys työlain säännösten mukaisesti), oli 9 212", todetaan työ-, solidaarisuus- ja sosiaaliturvaministeriön strategia- ja suunnittelutoimiston (GEP) laatimassa yhteenvedossa.

Edelliseen kuukauteen verrattuna "lomautuseriä" käsiteltiin 1 615 erää vähemmän (-14,9 %) ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3 543 erää enemmän (62,5 %).

Tässä tilanteessa olevien yritysten lukumäärästä voidaan todeta, että huhtikuussa sosiaaliturvan tietojen mukaan etuuksia käsiteltiin 575 työnantajalle.

Tämä on alhaisin arvo sitten viime vuoden marraskuun, ja se merkitsee 9,9 prosentin kokonaisvähennystä maaliskuun 638:n enimmäisarvon jälkeen, mutta 271 yritystä (89 %) enemmän kuin huhtikuussa 2023.

GEP:n mukaan työajan lyhennysjärjestelmää myönnettiin 5390 henkilölle, kun taas määräaikaisten työsopimusten keskeyttämisjärjestelmässä etuuksia myönnettiin 3822 henkilölle.

Työlainsäädännössä säädetty "lomauttaminen" tarkoittaa tavanomaisten työaikojen tilapäistä lyhentämistä tai työsopimusten keskeyttämistä, jotka toteutetaan kriisitilanteessa olevien yritysten aloitteesta.

Työlainsäädännön mukaan lomautetuilla työntekijöillä, joiden työsopimus on keskeytetty, on oikeus saada kuukausittainen korvaus, joka on kaksi kolmasosaa heidän normaalista bruttopalkastaan, ja jonka vähimmäismäärä on taattu kansallisen vähimmäispalkan (820 euroa vuonna 2024) ja enimmäismäärä kolminkertainen vähimmäispalkkaan nähden.