Lusalle lähettämässään lausunnossa APPII ilmaisi tyytyväisyytensä "ministerineuvoston hyväksymiin asuntoja koskeviin päätöslauselmiin, joilla korjataan joitakin edelliseen Mais Housing -pakettiin sisältyviä kielteisimpiä toimenpiteitä, joissa korostetaan pakkovuokrauksen tehokasta kumoamista, toimenpide, joka huolestutti markkinoita ja poisti paljon luottamusta pieniltä, keskisuurilta ja suurilta sijoittajilta".

Yhdistys katsoi, että pakkovuokrauksen kumoaminen ja sellaisen järjestelmän luominen, jonka avulla kunnat voivat käyttää tyhjillään olevia tai vajaakäytössä olevia julkisia kiinteistöjä, auttaa lieventämään asuntokriisiä, "mutta vain, jos se sisältyy kokonaisvaltaiseen kansalliseen strategiaan".

Kiinteistökehittäjät olivat myös käytettävissä antamaan panoksensa kunnille, "jotta voitaisiin luoda hankkeita, joilla saataisiin nopeasti lisää asuntoja markkinoille kaikille markkinasegmenteille".