Porton yliopiston tieteidenvälisen meri- ja ympäristötutkimuskeskuksen(CIIMAR) tutkijat työskentelevät osana Euroopan unionin rahoittamaa 8 miljoonan euron hanketta merten biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja palauttamiseksi Atlantin ja arktisen valtameren alueella. BioProtect-nimellä kulkevalla aloitteella pyritään vastaamaan ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan meriekosysteemeille aiheuttamiin kiireellisiin uhkiin.

Eri meriekosysteemejä painottaen tutkijat luovat "innovatiivisia, mukautettavia ja skaalautuvia ratkaisuja" seuraavien neljän vuoden aikana. Tutkijat ottavat huomioon useita skenaarioita, muun muassa ilmastonmuutoksen, suojelu- ja hyödyntämismenetelmien sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten osalta. Yleisön ja poliittisten päättäjien osallistuminen mahdollistaa biologisen monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelun ja palauttamisen.

Euroopan unionin vuoden 2030 tavoitteiden ja Euroopan ekologisen sopimuksen mukaisesti hanketta johtaa islantilainen tutkimuslaitos Matís, ja siinä on mukana kahdeksantoista kumppania kahdeksasta eri maasta, joista viisi on portugalilaisia laitoksia. Jotta voidaan tukea valtamerten kestävää käyttöä ja ilmastonsuojelualueiden säilyttämistä koskevien hoitopolitiikkojen kehittämistä, hankkeessa tutkitaan myös kalastuksen, merien roskaantumisen ja ilmastonmuutoksen kumulatiivisia vaikutuksia akvaariokokeiden avulla ja tunnistetaan näille vaikutuksille herkimmät alueet.

CIIMARin lisäksi hankkeessa ovat mukana tutkijat Aveiron yliopistosta, systeemi- ja tietokonetekniikan, teknologian ja tieteen instituutista (INESC TEC), Azorien yliopiston Okeanos-yksiköstä ja AIR-keskuksesta. Kuten BioProtectin koordinaattori Sophie Jensen totesi, hankkeen tavoitteena on "vastata kiireelliseen tarpeeseen löytää maailmanlaajuisia ja kestäviä ratkaisuja ihmisen aiheuttamien paineiden ja ilmastonmuutoksen meriekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi".