Als onderdeel van een project van 8 miljoen euro dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, werken onderzoekers van het Interdisciplinair Centrum voor Marien en Milieuonderzoek (CIIMAR) van de Universiteit van Porto aan het behoud en herstel van de mariene biodiversiteit in de Atlantische en Arctische oceanen. Het initiatief, BioProtect genaamd, is bedoeld om de urgente bedreigingen aan te pakken die klimaatverandering en menselijke activiteiten vormen voor mariene ecosystemen.

Met de nadruk op verschillende mariene ecosystemen zullen wetenschappers de komende vier jaar "innovatieve, aanpasbare en schaalbare oplossingen" creëren. Onderzoekers zullen rekening houden met een aantal scenario's, waaronder die met betrekking tot klimaatveranderingen, methoden voor bescherming en exploitatie, en de effecten op het milieu en de samenleving. Door het publiek en beleidsmakers erbij te betrekken, kunnen ze de biodiversiteit en mariene ecosystemen beschermen en herstellen.

In overeenstemming met de 2030-doelstellingen van de Europese Unie en het Europees Ecologisch Pact, wordt het project geleid door het IJslandse onderzoeksinstituut Matís en zijn er achttien partners uit acht verschillende landen bij betrokken, waaronder vijf Portugese instellingen. Om de ontwikkeling van beheersbeleid voor duurzaam gebruik van de oceanen en het behoud van klimaatvluchtplaatsen te ondersteunen, zal het project ook de cumulatieve effecten van visserij, vervuiling door zwerfvuil op zee en klimaatverandering onderzoeken door middel van aquariumexperimenten en de identificatie van gebieden die het meest gevoelig zijn voor deze effecten.

Naast CIIMAR zijn ook onderzoekers van de Universiteit van Aveiro, het Institute of Systems and Computer Engineering, Technology, and Science (INESC TEC), Okeanos van de Universiteit van de Azoren en AIR Centre bij het project betrokken. Zoals Sophie Jensen, de coördinator van BioProtect, verklaarde, is het doel van het project om "te reageren op de dringende behoefte aan wereldwijde en duurzame oplossingen om de effecten van door de mens veroorzaakte druk en klimaatverandering op mariene ecosystemen te verminderen".