W ramach projektu o wartości 8 milionów euro finansowanego przez Unię Europejską, naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Morskich i Środowiskowych Uniwersytetu w Porto(CIIMAR) pracują nad zachowaniem i przywróceniem morskiej różnorodności biologicznej w oceanach Atlantyckim i Arktycznym. Inicjatywa o nazwie BioProtect ma na celu zajęcie się pilnymi zagrożeniami, jakie zmiany klimatu i działalność człowieka stanowią dla ekosystemów morskich.

Z naciskiem na różne ekosystemy morskie, naukowcy będą tworzyć "innowacyjne, regulowane i skalowalne rozwiązania" przez kolejne cztery lata. Badacze wezmą pod uwagę szereg scenariuszy, w tym te dotyczące zmian klimatu, metod ochrony i eksploatacji oraz wpływu na środowisko i społeczeństwo. Zaangażowanie społeczeństwa i decydentów politycznych umożliwi im ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich.

Zgodnie z celami Unii Europejskiej na rok 2030 i Europejskim Paktem Ekologicznym, projekt jest prowadzony przez islandzki instytut badawczy Matís i obejmuje osiemnastu partnerów z ośmiu różnych krajów, z których pięć to instytucje portugalskie. W celu wsparcia rozwoju polityk zarządzania na rzecz zrównoważonego wykorzystania oceanów i zachowania stref schronienia klimatycznego, projekt zbada również skumulowane skutki połowów, zanieczyszczenia odpadami morskimi i zmian klimatu poprzez eksperymenty akwariowe i identyfikację obszarów najbardziej podatnych na te skutki.

Oprócz CIIMAR w projekt zaangażowani są również naukowcy z Uniwersytetu w Aveiro, Instytutu Inżynierii Systemów i Komputerów, Technologii i Nauki (INESC TEC), Okeanos z Uniwersytetu Azorów oraz Centrum AIR. Jak stwierdziła Sophie Jensen, koordynator BioProtect, celem projektu jest "odpowiedź na pilną potrzebę globalnych i zrównoważonych rozwiązań w celu złagodzenia skutków presji wywieranej przez człowieka i zmian klimatycznych na ekosystemy morskie".