נתונים שפורסמו על ידי המשרד הסטטיסטי של האיחוד האירופי, Eurostat, מגלים כי בשינוי השנה שעברה, מחירי היצרנים התעשייתיים עלו בספטמבר השנה ב -41.9% במטבע היחיד וב -41.4% ב -27 המדינות החברות.

לדברי יורוסטט, זהו שיא חדש בכל הזמנים בסדרה הסטטיסטית, שהחלה בינואר 2015.

בשונות הרשת, בספטמבר בהשוואה לאוגוסט השנה, הצמיחה נכללה יותר, 1.6% באזור האירו ו -1.5% באיחוד האירופי.

במונחים שנתיים, באזור האירו, העלייה החדה במחירי הייצור התעשייתי נבעה בעיקרו מתחום האנרגיה, ששקל 108.2%, ואחריו מוצרי ביניים (19%), מוצרי צריכה לא עמידים (15 .2%), מוצרי צריכה עמידים (9.8%) וסחורות הון (7.6%).

באיחוד האירופי הייתה מגמה דומה, כאשר האנרגיה מהווה 105.3% ממחירי היצרנים התעשייתיים הללו, ואחריה מוצרי ביניים (19.1%), מוצרי צריכה שאינם עמידים (16.5%), מוצרי צריכה עמידים (10.1%) ומוצרי הון (7.9%).


לפי מדינה חברה, היו עליות משנה לשנה בכל המדינות, עם דגש על בולגריה (+78.2%), הונגריה (+67.5%) ורומניה (+62.9%). בפורטוגל העלייה הייתה 18.3%.