בדו"ח, S&P מסביר כי התחזית היציבה משקפת את הציפייה "כי הרמות הגבוהות של החוב הציבורי והחיצוני בפורטוגל ימשיכו לרדת, תוך איזון הסיכונים לצמיחה כלכלית ואת המסלול התקציבי הנובע מסטגפלציה פוטנציאלית באירופה" וחוסר הוודאות בהקשר הגיאופוליטי.

בספטמבר אשתקד העלתה הסוכנות את 'הדירוג' (סימון) של פורטוגל מ- 'BBB' ל- 'BBB +', ושינתה את התחזית ליציבה.

בדו"ח מציינת הסוכנות כי היא צופה כי פורטוגל תציג עודפים תקציביים ראשוניים בשנים הקרובות, מה שיאפשר לה להפחית את החוב הנקי ביחס לתוצר המקומי הגולמי (תוצר) מתחת ל 100%, למרות העובדה שעלות הנפקת החוב צריכה לעלות.

אנליסטים של S&P מצפים שהצמיחה הכלכלית תאט בשנת 2023, אך "התחזית לטווח בינוני נותרה חזקה", הנתמכת בביצוע הצפוי של קרנות אירופיות.