על פי הודיע המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE) העלייה השנתית הממוצעת במחירי הדיור הקיים (13.9%) חרג מזה של דיור חדש (8.7%).

ברבעון האחרון של 2022 עמד שיעור השינוי לעומת השנה המקבילה של ה- IPhab 11.3%, 1.8 נקודות אחוז פחות מאשר ברבעון הקודם.

ברבעון הרביעי של 2022 הצמיחה במחירי הדיור הקיימים הייתה גבוהה מזו שנצפתה בדיור חדש, 12.7% ו -7.1% בהתאמה.

בשנת 2022 הועברו 167,900 בתים, 1.3% יותר מאשר בשנת 2021, ובשווי הנכסים הטרנזקציות הסתכמו ב -31,800 מיליון יורו, המהווים עלייה של 13.1% בהשוואה לשנה הקודמת.

לפי קטגוריה נרשמו בתים קיימים ירידה של 0.1% במספר ועלייה של 11.6% בשווי העסקאות, ואילו עבור בתים חדשים נרשמה עלייה של 8.5% במספר העסקאות וערכם של 18.2%.

ברבעון הרביעי של 2022 נמכרו 38,526 בתים, -16.0% פחות מאשר ברבעון המקביל של 2021 ו -8.8% פחות מאשר ברבעון הקודם.

בשלושת החודשים האחרונים של 2022 הסתכמו עסקאות הדיור בסך הכל 7,400 מיליון יורו, 10.5% פחות מאשר בתקופה המקבילה של 2021.

בשנת 2022 היו 10,722 מכירות בתים, בסך הכל 3,600 מיליון יורו, לקונים עם מגורי מס מחוץ לטריטוריה הלאומית, התואמים לצמיחה של 20.2% ו -25.3% בהתאמה, במספר וערך, יחסית לשנת 2021.