החלטת מועצת השרים קובעת את הסכום, שלא ניתן לחרוג ממנו בכל שנה כלכלית, והוא 65,404,409.82 יורו לשנת 2023 ו 49,985,305.50 יורו לשנת 2024.

הערך שהוגדר לשנים 2025 ו -2026 זהה, כאשר התקרה המקסימלית לכל שנה היא 53,468,317.50 יורו, נכתב בהחלטה.

בסך הכל ההוצאה המורשית היא עד לסכום מקסימאלי של 222,326,350.32 יורו, על פי הפקודה, והוסיפה כי העלויות הכספיות עומדות בכספים שיוכנסו לתקציב המנהל הכללי לבריאות.

הנציבות האירופית החליטה בשנת 2020, במסגרת המגיפה, לאשר את המודל לרכישת חיסונים, המעניק לכל מדינה את הזכות לרכוש כמות מסוימת של חיסונים נגד קוביד -19, תוך קביעת פרק הזמן והעלות, והבטחת מימון חלקי באמצעות "מכשיר התמיכה בחירום".