Ministerrådets resolution fastställer beloppet, som inte får överskridas under varje ekonomiskt år, till 65 404 409,82 euro för 2023 och 49 985 305,50 euro för 2024.

Det värde som fastställs för 2025 och 2026 är detsamma, med ett maximalt tak för varje år på 53 468 317,50 euro, enligt resolutionen.

Totalt uppgår de godkända utgifterna till ett maximalt belopp på 222 326 350,32 euro, enligt förordningen, som tillägger att de finansiella kostnaderna täcks av medel som ska föras in i budgeten för generaldirektoratet för hälsa.

EU-kommissionen beslutade 2020, i samband med pandemin, att godkänna modellen för förvärv av vacciner, som ger varje stat rätt att förvärva en viss mängd vacciner mot Covid-19, även fastställa tidsperiod och kostnad, och säkerställa delvis finansiering genom "Emergency Support Instrument".