Ministerineuvoston päätöslauselmassa määritellään määrä, jota ei voida ylittää kunakin varainhoitovuonna, ja se on 65 404 409,82 euroa vuonna 2023 ja 49 985 305,50 euroa vuonna 2024.

Vuosille 2025 ja 2026 määritelty arvo on sama, ja enimmäismäärä on 53 468 317,50 euroa kunakin vuonna, päätöslauselmassa todetaan.

Yhteensä hyväksyttyjen menojen enimmäismäärä on asetuksen mukaan 222 326 350,32 euroa, ja siinä lisätään, että rahoituskustannukset katetaan terveydenhuollon pääosaston talousarvioon otettavista varoista.

Euroopan komissio päätti vuonna 2020 pandemian yhteydessä hyväksyä rokotteiden hankintamallin, joka antaa kullekin valtiolle oikeuden hankkia tietyn määrän rokotteita Covid-19-tautia vastaan, määrittää myös ajanjakson ja kustannukset ja varmistaa osittaisen rahoituksen hätäapuvälineen kautta.