De Climate Change Performance Index 2021 (CCPI) is een vergelijkende analyse van de klimaatbescherming in 57 landen (plus de EU), die 90 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen, en valt onder de verantwoordelijkheid van twee internationale organisaties; Germanwatch en NewClimate Institute.

De vrijgegeven lijst geeft nog niet het jaar 2020 weer en de gevolgen van de pandemie, maar de twee organisaties zeiden dat geen enkel land op de lijst op een pad is dat verenigbaar is met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, dat in december 2015 door bijna elk land ter wereld is ondertekend.

Zij wijzen er echter op dat de uitstoot van broeikasgassen in meer dan de helft van de geanalyseerde landen afneemt. De EU krijgt een hoge waardering voor klimaatbescherming en daarbinnen zijn er zeven landen die zich ook positief onderscheiden, waaronder Portugal.

In de analyse van de Portugese classificatie benadrukt de milieuvereniging Zero, die deel uitmaakt van het International Climate Action Network (dat meewerkt aan de publicatie van de index), de belangrijke stijging van Portugal, maar waarschuwt dat de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking nog steeds toeneemt, zonder dat er sprake is van een grote toename van het gebruik van hernieuwbare energie.

De Index, die sinds 2005 jaarlijks wordt gepubliceerd, meet de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie, energiegebruik en klimaatbeleid en wil politieke en sociale druk uitoefenen op landen die de doelstellingen niet halen.