In een aan het bureau van Lusa toegezonden verklaring heeft ASAE aangegeven dat zij in deze worstenfabriek, via de regionale eenheid Zuid, een inspectie heeft uitgevoerd om na te gaan of de hygiëne en de technische en functionele werkomstandigheden in acht worden genomen.

Tijdens deze operatie is in het communiqué te lezen: "Er is een analytisch bulletin aangetroffen dat de aanwezigheid van de bacterie "Listéria monocytogenes" in een worstmonster bevestigt", om precies te zijn "in een bloedworst".

"Uit deze documentatie bleek dus dat de microbiologische criteria die van toepassing zijn op levensmiddelen niet werden nageleefd en bij gebrek aan bewijs van enige corrigerende maatregel van de marktdeelnemer werd tot opschorting van zijn activiteit besloten, "gezien de mogelijke besmetting van de werkoppervlakken en de uitrusting", waaruit ASAE bleek.

In totaal werd 360 kilo worst, ter waarde van 6.120 euro, in beslag genomen door de inspecteurs bij deze controleactie, die ook de correcte toepassing van het voedselveiligheidssysteem en de werking van het traceerbaarheidssysteem van de gebruikte grondstof en de kwaliteit van het eindproduct beoordeelden.

De ASAE heeft ook "de inleiding van een onderzoeksprocedure" bevolen van deze Alentejo-worstproducent "voor het bewijs van strafbare feiten met betrekking tot de echtheid, de kwaliteit of de samenstelling van levensmiddelen en abnormale defecte levensmiddelen".