Naar mijn mening is het absurd dat Direct Transport, in mijn ervaring een uitstekende koerier tussen Engeland en de Algarve, nu als gevolg van het dictaat van de regering en de EU eist dat voor elk pakket een douaneformulier CN23 wordt ingevuld. Aan dit bureaucratische gedoe moeten we misschien wennen en het invullen van formulieren accepteren als een prijs die we moeten betalen voor het verkrijgen van goederen van buiten Portugal.
Maar de absurditeit van het eisen van formulieren voor pakketten die al in Andover, het hoofdkantoor van Direct Transport, zijn aangekomen, tart elke verbeelding. Invoerformulieren die achteraf worden ingevuld, gescand en naar Direct Transport gemaild, doet de vraag rijzen: hoe weet het personeel in hemelsnaam welk formulier bij welk pakket hoort? Stelt u zich de chaos voor, de zinloosheid van het proces op het hoofdkantoor van Direct Transport in Andover bij de aankomst van achteraf ingevulde CN23's voor honderden pakketten! De ernst komt echter aan de orde wanneer Direct Transport verklaart dat zonder een CN23 het pakket in Andover zal blijven. Zou dat niet neerkomen op het vasthouden van goederen van anderen en zou dat niet als diefstal kunnen worden opgevat?
Ik durf te stellen dat post-Brexit vele verrassingen in petto zal hebben.
Peter Kent-
Baguley, Espiche