De Nationale Vereniging van Portugese Gemeenten (ANMP) heeft "nee" gezegd tegen het uitstellen van de gemeenteraadsverkiezingen. De vereniging verklaarde vandaag dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen moeten worden gehouden tussen 22 september en 14 oktober, zoals bepaald in de kieswet. De voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging gaf in een toelichting aan dat "de democratie niet mag worden ingeperkt door de pandemie", en zei dat zij "sommige wetgevingsprojecten" afwijst die erop gericht zijn wijzigingen aan te brengen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.