Naar aanleiding van het artikel in de editie 1616 "Het voorstel om de vervrouwelijking van mannelijke adolescenten in China tegen te gaan", heeft Dr. Marcoux, die een theorie over links- en rechtshandig gedrag heeft ontwikkeld, hierover een oplossing voor te stellen.
Dat artikel eindigde met de opmerking: "Er zijn 70 miljoen meer mannen dan vrouwen in dit land. Geen land ter wereld heeft zo'n misvormde sekseverhouding. Is dat niet mannelijk genoeg?". We kunnen dus concluderen dat China een groot probleem heeft met de genderongelijkheid.

Om oplossingen te vinden, heeft Dr. Marcoux onderzoek gedaan dat hij heeft gedeeld met The Portugal News. In China, "kon een familie slechts één baby krijgen, omdat de bevolking zeer groot is. En ze hadden liever jongens dan meisjes, omdat ze een groot en sterk leger wilden, dus dat heeft veel stress veroorzaakt bij de moeder", zei hij.

Volgens hem was het collectieve bewustzijn in China in die tijd gericht op het vinden van een oplossing - daarom een groot verlangen van ouders om babyjongens te krijgen. "Dus wat er gebeurde was dat er langzaamaan meer linkshandige vrouwen geboren begonnen te worden". Dat betekent voor Dr. Marcoux dat deze jonge meisjes die geboren zijn, met ouders die echt jongens wilden in plaats van meisjes, "door hun ouders werden verwekt om zich als een man te gedragen, dus zijn ze actiever en minder gevoelig, ze zullen linkshandig zijn".

Volgens Dr. Marcoux geven de mensen nog steeds de voorkeur aan jongens, omdat ze blijven vasthouden aan het concept dat ze "beter zijn voor het leger en minder gecompliceerd", maar tegelijkertijd "weet het collectief - onbewust gesproken - dat het meer vrouwen nodig heeft in het land, dus beginnen ze onbewust meer meisjes te willen, waardoor ze linkshandige jongens verwekken, die gevoeliger zijn zonder de wens om te voetballen of in het leger te gaan", wat een probleem is geweest voor China!

Na deze theoretische uiteenzetting over wat zich in China afspeelt, stelt Dr. Marcoux oplossingen voor, waarbij deze mannen niet worden gedwongen dingen te doen die zij niet leuk vinden, die niet tot hun natuur behoren, maar waarbij wordt geprofiteerd van de eigenschappen van elk van hen, ook van de vrouwen die zeer goed zijn in sport.

En hier houdt het niet op. Volgens Dr. Marcoux zijn de verschillen tussen linkshandigen en rechtshandigen nog maar het begin. Het zou heel eenvoudig zijn, maar Dr. Marcoux stelt iets ingewikkelder voor - er zijn vier categorieën van gedragsprofielen. Een linkshandige man kan bijvoorbeeld zeer gevoelig zijn, of zelfs helemaal niet - het hangt af van het profiel dat Dr. Marcoux heeft ingedeeld in vier typen linkshandige mannen en vier typen linkshandige vrouwen en hetzelfde voor rechtshandige mensen. In totaal zijn er acht profielen van vrouwen en acht profielen van mannen die hij heeft ontdekt.

Met de analyse van gedragsprofielen is het mogelijk, via dit concept, de bekwaamheid van elk van hen te analyseren. Waarom mensen niet sturen naar datgene waar ze het beste in zijn? Waarom niet bepaalde vrouwen inzetten die echt sterk zijn in het leger of in voetballen? In plaats van deze jonge mannen te dwingen dingen te doen die zij niet leuk vinden en die hen zelfs "ziek zouden kunnen maken". Volgens Dr. Marcoux zou China met deze houding kunnen garanderen dat het de beste teams heeft zonder mensen te dwingen te zijn wat ze niet zijn.