Het besluit om de termijn voor het gebruik van wegwerpplastic te verlengen, is te wijten aan "de beperkingen als gevolg van de Covid-19-pandemie", zo motiveert de regering in wetsdecreet 22-A/2021, waarbij verschillende termijnen voor verschillende zaken worden verlengd en uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 worden vastgesteld.

De regering had besloten plastic wegwerpartikelen met ingang van 3 september vorig jaar te verbieden, vooruitlopend op een richtlijn van de Europese Unie terzake, die juli dit jaar als datum vaststelt.

Vanwege de pandemie heeft de ministerraad op 27 augustus vorig jaar echter besloten dat de horecasector tot 31 maart 2021 plastic wegwerpservies mag blijven gebruiken.

Het decreet "verlengt tot 31 maart 2021 de termijn waarover de horeca- en drankverstrekkers beschikken om zich aan te passen aan de bepalingen betreffende het niet-gebruik en de niet-beschikbaarheid van wegwerpservies van plastic", aldus de ministerraad destijds in een verklaring.

In het wetsdecreet dat de termijn opnieuw verlengt, stelt de regering dat de horecasector in de huidige periode van opschorting van de activiteit alleen mag werken met het oog op de bereiding voor consumptie buiten de inrichting via levering aan huis, aan de deur van de inrichting of aan het loket.

Daarom "wordt besloten de periode te verlengen waarover de horeca- en drankverstrekkers beschikken om zich aan te passen aan de bepalingen van wet nr. 76/2019, van 2 september, waarin het niet-gebruik en de niet-beschikbaarheid van plastic tafelgerei voor eenmalig gebruik in de activiteiten van de horeca- en/of dranksector en in de detailhandel wordt vastgesteld", aldus het document.