"In Portugal wordt aanbevolen COVID-19 Vaccin Janssen® te gebruiken bij personen van 50 jaar en ouder. De lopende studies en gegevens die nog worden geanalyseerd door het Europees Geneesmiddelenbureau kunnen een herziening van deze aanbeveling op elk moment rechtvaardigen".

In de richtsnoeren van het DGS wordt echter toegegeven dat mensen onder de aanbevolen leeftijd van 50 jaar het vaccin nog steeds kunnen krijgen, op voorwaarde dat deze wens en de daaropvolgende toestemming wordt geuit, na kennis te hebben genomen van de risico's en voordelen.

"Mensen jonger dan 50 jaar die dat wensen, kunnen zich laten vaccineren met het covid-19-vaccin Janssen, op voorwaarde dat zij naar behoren zijn geïnformeerd over de voordelen en risico's, en uitdrukkelijk hun geïnformeerde toestemming geven".

In de nota wordt erop gewezen dat het Janssen-vaccin "aan een extra controle wordt onderworpen (...) waardoor nieuwe veiligheidsinformatie snel kan worden opgespoord". In die zin wordt het belang van de melding van eventuele bijwerkingen aan de nationale geneesmiddelenautoriteit (Infarmed) versterkt.