In het document, getiteld "A New Benchmark for Mental Health Systems - addressing the social and economic costs of mental illness", wordt geanalyseerd hoe landen beleid en diensten ontwikkelen die relevant zijn voor de kwaliteit van de resultaten op dit gebied, en wordt eraan herinnerd dat geestesziekten economische kosten met zich meebrengen die gelijk zijn aan meer dan 4,2 procent van het BBP, tussen de directe behandelingskosten en de indirecte kosten in verband met werkgelegenheid en productiviteit.

De OESO benadrukt dat de geestelijke stress sinds het begin van de gezondheidscrisis is toegenomen, waarbij de prevalentie van angst en depressie in sommige landen bijna is verdubbeld, en merkt met betrekking tot Portugal op dat "de covid-19-pandemie ertoe heeft geleid dat de geestelijke gezondheid meer aandacht heeft gekregen in de media, en dat de overheidswebsite over covid-19 en geestelijke gezondheid regelmatig is geraadpleegd".

De internationale organisatie wijst op de oprichting van een "gratis telefoonlijn met 24 uur per dag psychologische ondersteuning door 63 specialisten op het gebied van de geestelijke gezondheid", in het kader van een partnerschap tussen het ministerie van Volksgezondheid, de Calouste Gulbenkian-Stichting en de Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portugal is ook opgenomen in de lijst van ten minste 20 OESO-lidstaten waar de bevolking gebruik kan maken van telefoondiensten en online-diensten voor geestelijke ondersteuning, zoals Australië, Oostenrijk, Canada, Chili, Costa Rica, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Japan, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Slovenië, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het rapport kan in Portugal rechtstreeks toegang worden verkregen tot online-informatie of tot telefoonlijnen over geestelijke gezondheid zonder doorverwijzing, zoals dat ook het geval is in landen als Ierland, Litouwen, Slovenië, Noorwegen, Canada en Nieuw-Zeeland. In het rapport wordt ook opgemerkt dat het land beschikt over een nationale telefonische hulpdienst, maar ook per regio. Maar ondanks de vaststelling dat "geen enkel OESO-land op alle gebieden een goed presterend systeem voor geestelijke gezondheidszorg heeft", is Portugal, volgens de gegevens van Eurostat, een van de leden waar een hoger percentage behoeften wordt gemeld met onvervulde geestelijke gezondheidszorg om financiële redenen in vergelijking met andere gezondheidsbehoeften, met een waarde van 31,1 procent, enkel achter IJsland (33,1 procent).