In de door het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) bekendgemaakte actualisering van de norm inzake de nationale teststrategie voor SARS-CoV-2 staat dat deze snelle antigeentests van het zelftesttype (neusoogst) nog steeds moeten worden uitgevoerd "onder toezicht van een beroepsbeoefenaar van de entiteit of instelling..wanneer het aantal deelnemers/toeschouwers groter is dan 1000, in een open omgeving, of groter dan 500, in een gesloten omgeving".

De DGS legt ook uit dat bij culturele evenementen "waarvan de kaartverkoop al is begonnen" op de datum van de bijgewerkte norm, wanneer het aantal toeschouwers overeenkomt met het aangegeven aantal, "wordt aanbevolen dat de promotor de mogelijkheid van het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken beoordeelt". De norm bepaalt ook dat tests op Covid-19 nu worden aanbevolen bij familie-evenementen met meer dan 10 personen, zoals bruiloften en doopfeesten, openbare diensten en bedrijven.

De gezondheidsautoriteit beveelt ook regelmatige tests aan in de werkcontext, op plaatsen met een groter risico op overdracht, zoals boerderijen en de bouwsector, om de 14 dagen, een frequentie die ook moet worden toegepast in openbare diensten en werkplaatsen met 150 of meer werknemers, ongeacht hun arbeidsverhouding, type of aard van de juridische relatie. Positieve resultaten bij snelle antigeentests moeten binnen 24 uur door PCR-tests worden bevestigd, "om de uitvoering van adequate en evenredige volksgezondheidsmaatregelen te waarborgen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het met de TAAN [Nucleic acid amplification test , PCR] verkregen resultaat geldig is", geeft het DGS aan.