"In mei is het aantal overnachtingen bijna verdubbeld ten opzichte van april, hoewel het ver onder het niveau van voor de pandemie blijft", zegt de regionale directie voor de statistiek (DREM) in de verstrekte informatie.

In hetzelfde document geeft de DREM aan dat "uit de eerste gegevens voor de sector toeristische accommodatie in de regio, die betrekking hebben op de maand mei 2021, blijkt dat er 47.900 gasten in de regionale etablissementen moeten zijn geweest".

Deze bezoekers, zo voegt zij eraan toe, zorgden voor "206,9 duizend overnachtingen, wat overeenkomt met zeer significante jaar-op-jaar veranderingen", van +4,850 procent in termen van gasten en +4,035% procent in termen van overnachtingen.

In de verslagmaand "droeg de binnenlandse markt bij met 1,3 miljoen overnachtingen (gewicht van 61,2 procent) en de externe markten met 800,1 duizend, wat in verhouding tot dezelfde maand van 2019 neerkomt op een "daling van 22,3 procent voor overnachtingen van ingezetenen en 83,8 procent voor niet-ingezetenen".

In de informatie benadrukt DREM dat de belangrijkste inkomende markten van niet-ingezetenen "enig herstel noteerden in termen van overnachtingen in vergelijking met de vorige maand (+81,9 procent)".

Het Verenigd Koninkrijk laat de grootste groei zien, "met 24,6 duizend in de betreffende maand, gevolgd door Duitsland met 22,4 duizend en Frankrijk met 15,9 duizend".

Wat betreft overnachtingen van buitenlanders, zegt dat "ze zullen zijn toegenomen 7484.1 procent in vergelijking met mei 2020, staande op 139.8 duizend".

Er komen 21,9 duizend gasten met verblijfplaats in Portugal en 26 duizend gasten met verblijfplaats in het buitenland.

Volgens DREM is in mei "47,2 procent van de logiesverstrekkende bedrijven gesloten of heeft geen verplaatsing van gasten geregistreerd".

"De hotelsector was in mei goed voor 60,8 procent van de etablissementen met verplaatsing van gasten (50,7 procent in april)", luidt de conclusie.