Kan iemand van onze ornithologen/meteorologen adviseren of hier enige betekenis aan gegeven kan worden, b.v. dat er een slechte winter wordt verwacht. Of hebben ze net zo genoeg van Brexit/Covid als wij mensen en kunnen ze niet wachten om terug naar Afrika te gaan? :>)
Roy Carpenter, Per e-mail