De regionale directeur van de WHO voor Europa, Hans Kluge, zei op een persconferentie dat "het aantal sterfgevallen in de regio de afgelopen week met 11% is gestegen, waarbij een geloofwaardige prognose uitgaat van 236.000 sterfgevallen in Europa tegen december".

De toename van het aantal nieuwe gevallen houdt ook verband met een grotere aanwezigheid van de meer besmettelijke Delta-variant, samen met de verlichting van de maatregelen om het verkeer van burgers te beperken en de toename van het aantal reizen, meent de WHO.

"We moeten standvastig zijn en de verschillende beschermingslijnen handhaven, waaronder vaccinatie en maskers. Vaccins zijn de manier om samenlevingen te heropenen en economieën te stabiliseren," verdedigde Hans Kluge.

De regiofunctionaris van de WHO merkte op dat in 33 van de 53 landen in de Europese regio het aantal infectiegevallen in de afgelopen 14 dagen met 10% was gestegen en dat in verscheidene landen het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen was toegenomen.

Bijna de helft van de bevolking in de Europese regio van de WHO is volledig gevaccineerd, maar de laatste zes weken is er een vertraging in het proces opgetreden, hetzij door gebrek aan toegang tot vaccins, hetzij door verzet van de burgers, zei hij.

"Het is duidelijk noodzakelijk om de vaccinatie op te voeren, de doses te delen en de toegang tot vaccins in de staten te verbeteren, zodat de bevolking volledig kan worden gevaccineerd", betoogde hij.

De WHO herhaalde haar oproep aan de Europese regeringen om in het schooljaar 2021-2022 scholen te openen en face-to-face-onderwijs af te dwingen.

Volgens de WHO moeten leerkrachten en niet-onderwijzend personeel worden gevaccineerd, evenals leerlingen ouder dan 12 jaar die een ziekte of aandoening hebben die hen in een bijzonder kwetsbare groep plaatst als zij Covid-19 oplopen.