"Hoewel de overlegging van het digitale EU-certificaat Covid niet verplicht is voor toegang tot de gebouwen van deze instellingen, wordt de overlegging ervan toch aanbevolen", zegt de DGS in de norm "Covid-19: Lichaamsbeweging, Ruimten voor de beoefening van lichaamsbeweging, massages en gezondheidsclubs".

"Groepssessies gewijd aan zwangere vrouwen, ouderen of mensen met chronische ziekten, die niet volledig gevaccineerd zijn tegen covid-19, worden niet aanbevolen tijdens de covid-19 pandemie, zonder afbreuk te doen aan de individuele praktijk", benadrukt de autoriteit van de nationale gezondheid.

In ruimten voor lichaamsbeweging moeten de toestellen aan dezelfde kant worden geplaatst, om te voorkomen dat ze "oog in oog" staan met andere toestellen.

In de ruimten die onder de norm vallen, moet het gebruik van voorafgaande afspraken langs elektronische weg voor groepstrainingen en -lessen worden bevorderd en moeten de in- en uitgangen, voor zover mogelijk, een eigen en gescheiden circuit hebben, zodat contact tussen personen wordt vermeden.

Er moet ook een naar behoren geautoriseerd register worden bijgehouden van werknemers en beoefenaars (naam en telefoonnummer) die de ruimten hebben bijgewoond, per datum en tijdstip (binnenkomst en vertrek), met het oog op een eventuele epidemiologische bewaking.

"Aanbevolen wordt om tussen sessies in dezelfde ruimte de verversing van de binnenlucht te garanderen" en "in situaties van natuurlijke ventilatie moeten deuren en ramen gedurende ten minste 15 minuten worden geopend".

Wat massageruimtes betreft, beveelt de DGS aan dat deze individueel zijn, en dat ze goed worden ontsmet en geventileerd tussen gebruikssessies, en dat klanten en werknemers een masker moeten dragen.

"Bij procedures die dichter bij het gezicht of de luchtwegen plaatsvinden, kan naast het masker ook een vizier of een veiligheidsbril en een pet worden gebruikt".

De DGS publiceert specifieke regels voor saunaruimten, Turkse baden, hydromassages/jacuzzi en apparatuur waar aërosolen kunnen worden geproduceerd, om het risico op overdracht van covid-19 tot een minimum te beperken.

Deze regels omvatten handhygiëne bij de ingang van de ruimte, het individuele gebruik van apparatuur, die door meer dan één persoon kan worden gebruikt als zij samenwonen, en een interval van ten minste 15 minuten tussen elk gebruik, voor de reiniging en ontsmetting van de gebruikte ruimten, apparatuur en voorwerpen.

Hydromassage-/jacuzzi-toestellen die zich in dezelfde ruimte bevinden als andere toestellen, zoals zwembaden, mogen gelijktijdig worden gebruikt, mits zij gescheiden zijn door een afscheiding die geen enkele vorm van contact tussen de gebruikers toelaat.

"Het gebruik van kleedkamers is alleen toegestaan als kan worden voldaan aan de voorwaarden inzake fysieke afstand, hygiëne, reiniging en ontsmetting".