Volgens de snelle raming bedroeg de gemiddelde inflatie voor de laatste 12 maanden, zonder huisvesting, voor november 0,99%, waardoor de pensioenen voor het volgende jaar automatisch kunnen worden geactualiseerd, volgens een formule die rekening houdt met het groeipercentage van het bruto binnenlands product (BBP) in de laatste twee jaar.

De wet bepaalt dat wanneer dat groeipercentage van het BBP minder dan 2% bedraagt (wat momenteel het geval is), de laagste pensioenen, tot twee indexen voor sociale steun (IAS), worden geactualiseerd overeenkomstig die inflatie, afgerond op één decimaal.

Op basis van de snelle raming van de consumentenprijsindex (CPI) zullen de pensioenen tot en met 2 IAS, dat wil zeggen tot 886,40 euro, in januari 2022 dus met 1% stijgen.

Pensioenen tussen twee en zes keer de waarde van de IAS (tussen 886,40 euro en 2.659,20 euro) zullen met 0,5% worden geactualiseerd.

De pensioenen tussen zes en twaalf keer de waarde van de IAS (tussen 2.659,20 euro en 5.318,40 euro) worden dan weer met 0,2% geactualiseerd.

Voor pensioenen boven 12 IAS zijn er geen verhogingen.

De waarde van de IAS zal in 2022 443,20 euro bedragen, volgens berekeningen die voortvloeien uit de INE-raming van de inflatieflits van november.