In antwoord op een vraag van Lusa heeft de DGS verduidelijkt dat de richtlijn die de regels vaststelt die van toepassing zijn op bars en clubs, alleen voorziet in het verplichte gebruik van maskers door de respectieve werknemers, maar "beveelt het gebruik aan van een gecertificeerd gemeenschapsmasker of chirurgisch masker in de gemeenschap, in alle binnenruimten, telkens wanneer dit mogelijk is (in dit geval met name wanneer de respectieve gebruikers niet aan het dansen of drinken zijn)".

"Het gebruik van maskers in de gemeenschap vormt een aanvullende beschermingsmaatregel ten opzichte van de geldende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties", aldus de DGS, verwijzend naar de nieuwe maatregelen ter bestrijding van Covid-19 die op 1 december van kracht zijn geworden.