"De sinds 15 december verkregen gegevens consolideren het vooruitzicht dat de Omicron-variant deze week (20-26 december) in Portugal dominant zal zijn (meer dan 50%), parallel met het scenario dat in andere landen zoals bijvoorbeeld Denemarken en het Verenigd Koninkrijk is waargenomen", aldus het wekelijkse verslag van het INSA over de genetische diversiteit van het SARS-CoV-2 coronavirus in het land.

In het meest recente INSA-verslag over de genetische diversiteit van SARS-CoV-2 staat dat deze variant, op basis van wekelijkse aselecte bemonstering in het hele land, onderworpen aan sequencing van het viraal genoom, in week 48 (29 november tot en met 5 december; analyse voltooid) en in week 49 (6 tot en met 12 december; gegevens in bewerking) relatieve frequenties van respectievelijk 1,6% en 2,5% registreerde.

"Dit resultaat wijst op een lage circulatie van de Omicron-variant eind november/begin december, in schril contrast met de abrupte toename van de circulatie van deze variant die voor de daaropvolgende dagen wordt geschat".

Volgens het INSA "heeft het gebruik van dit criterium het mogelijk gemaakt om sinds 6 december een exponentiële groei van het percentage waarschijnlijke gevallen vast te stellen, waarbij op 20 december een geschat percentage van 46,9% werd bereikt".