Terwijl de EU een nieuwe wijziging van de Richtlijn Consumentenkrediet voorbereidt, zijn DECO en 14 andere niet-gouvernementele organisaties samengekomen om oplossingen te vinden om consumenten te beschermen tegen onverantwoord krediet.

Consumentenkrediet kan een geweldig instrument zijn, omdat het miljoenen mensen in staat stelt hun wensen en dromen te vervullen die anders misschien zeer moeilijk te verwezenlijken zijn. Het afsluiten van meerdere kredieten die je niet kunt terugbetalen, kan echter een vreselijke valstrik zijn. Daarom hebben 15 consumentenverenigingen uit heel Europa, waaronder DECO, een aantal aanbevelingen opgesteld.

Volgens de coalitie zijn er veel factoren die de consument tegenwoordig schade berokkenen, zoals:

Het feit dat "bij de kredietwaardigheidsbeoordeling geen rekening wordt gehouden met mogelijke negatieve scenario's, zoals een mogelijke verhoging van de rentevoet tijdens de uitvoering van het contract, alsook het feit dat consumenten niet gemakkelijk beslissingen kunnen aanvechten die gebaseerd zijn op kredietscoringsmodellen en niet op de hoogte zijn van de soorten informatie die geacht worden dergelijke modellen te voeden".

Ook met de digitalisering en big data "wordt het steeds gemakkelijker om de gedragsvooroordelen van consumenten uit te buiten en hen een consumentenkredietovereenkomst te laten ondertekenen die niet is aangepast aan hun individuele en financiële omstandigheden". Bovendien worden consumentenkredietproducten steeds complexer en online verkocht zonder te zijn aangepast aan de situatie van de consument.

Al deze situaties kunnen veel consumenten ertoe aanzetten leningen af te sluiten die zij in de toekomst moeilijk zullen kunnen terugbetalen omdat het product niet op de behoeften van de consument is toegesneden of verborgen of buitensporige kosten bevat. Bovendien zullen zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen zonder te bezuinigen op de eerste levensbehoeften.

Verantwoorde praktijken

Anderzijds ziet de coalitie verschillende voordelen in het verstrekken van leningen volgens verantwoorde praktijken, aangezien dit de toegang tot krediet en kwalitatieve inclusie verbetert en huishoudens beschermt tegen financiële nood en overmatige schuldenlast, waardoor de financiële weerbaarheid van de kredietgevers toeneemt.

Voorts ligt er in die zin een wetsontwerp tot herziening van de consumentenrichtlijn ter studie bij het Europees Parlement en de Raad van Europa. Hoewel er vooruitgang is geboekt met maatregelen om de belangen van consumenten te beschermen, is de coalitie van mening dat het mogelijk is verder te gaan om onverantwoorde kredieten uit te bannen en overmatige schuldenlast te voorkomen.

De coalitie "verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie om de Richtlijn Consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG) te herzien, aangezien het nieuwe voorstel, dat eind juni 2021 werd gepubliceerd, een reeks positieve stappen voorwaarts betekent met betrekking tot de bescherming van consumenten op de markten voor consumentenkrediet".

Strengere regels

De herziene regels "verruimen op hun beurt aanzienlijk de reikwijdte van de producten die aan strengere leenverplichtingen zullen moeten voldoen. Het gaat onder meer om kleine leningen van minder dan 200 euro, leningen die worden aangeboden via crowd-lendingplatforms (onlinefinanciering waarbij mensen die bereid zijn geld te lenen in contact worden gebracht met mensen die op zoek zijn naar financiering) en 'buy-now-pay-later'-producten die steeds vaker online aan consumenten worden aangeboden", aldus de coalitie.

Bovendien: "De Commissie stelt ook voor om de soms schandalige kosten van consumentenkredieten te beperken door landen te verplichten een plafond vast te stellen voor rentetarieven en/of de totale kosten van krediet. Dit is al een gangbare praktijk in verschillende EU-landen, waardoor consumenten worden beschermd tegen roofzuchtige leningen".

Niet ver genoeg

Volgens de coalitie is er echter nog zoveel te doen op dit gebied. "De voorgestelde voorschotten gaan niet ver genoeg en zullen niet voorkomen dat consumentenkrediet wordt verkocht aan huishoudens die niet in staat zijn de aflossingen te beheren", aldus de coalitie, die eraan toevoegde dat "de digitalisering van financiële diensten zich nog steeds snel uitbreidt en dat de regelgeving zo moet worden opgezet dat grote nadelen voor gebruikers van consumentenkrediet, met name voor de meest kwetsbare consumenten in de EU, worden voorzien en voorkomen."

In dit verband beveelt de coalitie onder meer aan marketingpraktijken te verbieden die consumenten naar consumentenkredietproducten duwen die zij niet tijdig kunnen betalen of terugbetalen, ervoor te zorgen dat consumenten naar behoren worden geïnformeerd over de categorieën gegevens die worden gebruikt om toegang te krijgen tot hun geloofwaardigheid, en ervoor te zorgen dat zij kredietbeslissingen effectief kunnen aanvechten en consumenten in moeilijkheden onmiddellijke en gepersonaliseerde oplossingen voor schuldadvies te bieden.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van DECO: https://deco.pt/ of bellen naar 289 863 103 of een e-mail sturen naar deco.algarve@deco.pt


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins