"We gaan gebruik maken van het PRR [Herstel- en Veerkrachtplan] om een reeks zeer belangrijke investeringen uit te voeren, om er in de komende jaren voor te zorgen dat Madeira 50% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceert", aldus Miguel Albuquerque.

Miguel Albuquerque gaf aan dat de doelstelling van de regionale regering (PSD/CDS-PP) is om 50% te bereiken in 2026, op basis van verschillende projecten die gefinancierd worden door het herstel- en veerkrachtplan, zoals de verbouwing van de waterkrachtcentrales Serra de Água (15 miljoen euro) en Calheta (6 miljoen euro), de versterking van de batterijcentrales in Madeira (12 miljoen euro) en Porto Santo (10 miljoen euro) en de vervanging van 150 duizend traditionele meters door slimme meters (21,5 miljoen euro).

"We gaan de komende jaren 69 miljoen euro investeren, met als doel 50% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen te halen en ervoor te zorgen dat Madeira op dit gebied een voortrekkersrol speelt, vooral in de ultraperifere regio's van Europa, door de ecologische voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", zei hij.

Alle projecten in de energiesector in de autonome regio worden geleid door het elektriciteitsbedrijf van Madeira (EEM), dat onder toezicht staat van de regionale regering; het meest recente project is de accu-energiecentrale van Madeira.

De nieuwe infrastructuur zal de efficiëntie van het elektriciteitsproductiesysteem op het eiland Madeira verbeteren door gebruik te maken van batterijen met lithium-ion-technologie en geavanceerde vermogenselektronica, waardoor de eigen productiemiddelen kunnen worden geoptimaliseerd en meer "groene" energie kan worden geïntegreerd.