De DREM zei dat volgens de gegevens van de regionale directie Landbouw in 2021 20.200 ton bananen is verkocht, 1.000 ton minder dan in 2020.

Van de verschillende soorten verhandelde bananen was de 2e categorie de enige die in 2021 groeide ten opzichte van 2020 (+3,8 procent), terwijl de extra categorie en de 1e categorie terugliepen met respectievelijk 5,0 procent en 7,7 procent.

"Van de totale bananen die in het verslagjaar op de markt werden gebracht, werd 84,6 procent verscheept (85,1 procent in 2020), met als belangrijkste bestemming het vasteland", aldus de regionale autoriteit, die aangeeft dat bananen van de extra categorie 80,2 procent van het totaal op de markt vertegenwoordigden (80,5 procent in 2020), goed voor 16.200 ton.

September was de maand van 2021 waarin de grootste hoeveelheid verhandelde bananen werd geregistreerd (2,4 duizend ton) en februari was de maand van de minste overvloed van het product (885,4 ton).

Volgens de DREM hebben de maanden november en april de grootste jaar-op-jaar stijging te zien gegeven (respectievelijk +15,0 procent en +11,1 procent).

Daartegenover staat dat de verkoop van bananen in januari en juli op jaarbasis het sterkst is gedaald (respectievelijk -17,8 en -15,9 procent).