"Niemand hoeft bang te zijn voor de stem van de Portugezen, want dat is bang zijn voor de democratie. Eén ding is onze mening en onze stem, een ander ding is het erkennen van diversiteit en de stem van alle Portugezen", zei het staatshoofd, nadat hij zijn stem had uitgebracht op Molares, Celorico de Basto, in het district Braga.

Sprekend tot journalisten vervolgde Marcelo Rebelo de Sousa: "Wat de Portugese stem ook is. Het is op basis van deze stem dat er echt een toekomst zal worden bepaald, wat zeer belangrijk is om uit de pandemie te geraken".

De president herinnerde eraan dat de nieuwe regering verantwoordelijk zal zijn voor "het versnellen van de economische groei en het gebruik van de Europese fondsen".

Op de vraag of hij er spijt van had het parlement te hebben ontbonden, antwoordde hij: "Wat gebeurd is, is gebeurd, we moeten naar de toekomst kijken."

"Nu moeten we kijken naar het fundamentele, namelijk dat de Portugezen gaan stemmen en blijkbaar zijn de cijfers beter dan die van 2019. Stemmen, omdat het een bewijs van leven is, een bewijs van vitaliteit, een bewijs van democratie en een bewijs dat men zijn stem wil laten horen".

Marcelo Rebelo de Sousa benadrukte dat kiezers "hun stem moeten laten horen en veel keuzes moeten hebben".

"Een van de rijkdommen van ons systeem is dat het zo veel alternatieve hypotheses biedt en [de Portugezen] moeten daar gebruik van maken", merkte hij op.

Met betrekking tot de verschillende regeringsscenario's die uit deze verkiezingen kunnen voortvloeien, zei Marcelo dat hij niet van plan was "te gaan speculeren".