"Het werkloosheidscijfer voor 2021 bedroeg 6,6%, daalde met 0,4 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar en was gelijk aan dat van 2019, waarmee het overeenkomt met de waarde van dat jaar", aldus het bureau voor de statistiek, dat eraan toevoegde dat "het jeugdwerkloosheidscijfer (16 tot 24 jaar) 23,4% bedroeg, 0,9 procentpunt meer dan de raming voor het voorgaande jaar".

De cijfers zijn in overeenstemming met de prognose die de Banco de Portugal in het in december verschenen Economisch Bulletin heeft bekendgemaakt. De toezichthouder onder leiding van Mário Centeno voorspelt een verdere daling van het werkloosheidscijfer tot 6% in 2022.

In dit verband voegt het INE eraan toe dat er in 2021 4,81 miljoen mensen werk hebben, dat wil zeggen 128,6 duizend meer dan in 2020 (+2,7%). Daartegenover staat dat het aantal werklozen is gedaald tot 338,8 duizend personen, oftewel 12 duizend (3,4%) minder dan in dezelfde periode vorig jaar.