In een interview met het agentschap Lusa verklaarde Raquel Costa, onderzoekster aan het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto (ISPUP), dat de studie, die in het kader van het EURO-project IMAGINE werd ontwikkeld, tot doel had de gezondheidszorg voor vrouwen en pasgeborenen te evalueren.

Het onderzoek, dat werd geselecteerd voor de omslag van het februarinummer van het tijdschrift "The Lancet Regional Health - Europe", was gebaseerd op een vragenlijst, ontwikkeld volgens de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde normen, die vier dimensies bestreek: zorgverlening, zorgervaring, personele middelen en structuren, en organisatorische veranderingen in verband met de Covid-19-pandemie.

Tussen maart 2020 en maart 2021 hebben 21.027 vrouwen uit 12 Europese landen (Italië, Zweden, Noorwegen, Slovenië, Portugal, Duitsland, Servië, Roemenië, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg en Spanje) de vragenlijst ingevuld, waarvan 1.685 Portugezen.

"Wij hebben een prevalentie van geïnstrumenteerde bevalling die drie keer hoger is dan het gemiddelde in andere landen (11%)", zei Raquel Costa, benadrukkend dat dit een praktijk is waarover de WHO geen principe van aanbeveling of niet-aanbeveling vaststelt.

De WHO beschouwt echter het uitvoeren van episiotomieën (incisies in het perineum om het geboortekanaal te vergroten) als een niet-aanbevolen praktijk, waarvan het percentage in Portugal is vastgesteld op 41%, ofwel twee keer het Europese gemiddelde (20%).

Evenals het uitvoeren van episiotomieën werd het Kristeller-manoeuvre, waarbij externe druk op de baarmoeder wordt uitgeoefend en dat door de WHO niet wordt aanbevolen, uitgevoerd bij 49% van de Portugese vrouwen met geïnstrumenteerde vaginale bevallingen, een waarde die hoger ligt dan het Europese gemiddelde (41%).

Geen toestemming

Naast deze gegevens werd in de studie geconcludeerd dat 63% van de Portugese vrouwen "geen toestemming" werd gevraagd voor het uitvoeren van een geïnstrumenteerde bevalling, een waarde die in contrast staat met het Europese gemiddelde (54%).

"Een op de vijf vrouwen zegt het slachtoffer te zijn geweest van fysiek, emotioneel of verbaal geweld. Dit is een indicator die ons zorgen baart omdat het waarschijnlijk te voorkomen communicatieproblemen zijn, er zijn communicatiestrategieën die gezondheidswerkers en moeders kunnen helpen", merkte Raquel Costa op.

In Portugal meldde 28% van de vrouwen dat er nog steeds geen doeltreffende communicatie was van de kant van de gezondheidswerkers, 41% zei dat ze niet betrokken waren geweest bij de keuzes tijdens de bevalling en 32% zei dat ze niet met waardigheid waren behandeld.

De studie richtte zich ook op het effect van de covid-19-pandemie op de zorgverlening, en in tegenstelling tot de andere indicatoren verschillen de nationale cijfers "niet van die van andere landen".

De daling van het aantal routineconsulten tijdens de zwangerschap en de schaarste aan moeder- en kindzorg tijdens de pandemische periode waren de belangrijkste gevolgen.