Volgens openbare informatie die in januari op de website van de EMGFA is gepubliceerd, over internationale missies met de inzet van gedetacheerde nationale strijdkrachten in 2022, en die door de Hoge Raad voor Nationale Defensie is goedgekeurd, neemt Portugal dit jaar deel aan negen NAVO-missies (Organisatie van het Noord-Atlantisch Verdrag), zeven missies van de Europese Unie (EU), drie missies van de Verenigde Naties (VN) en elf missies in het kader van bilaterale en multilaterale overeenkomsten.

In vergelijking met 2021 vermindert Portugal zijn contingent met 266 soldaten, maar neemt het dit jaar wel deel aan drie extra missies.

In totaal is de NAVO de organisatie die goed is voor het grootste aantal militairen dat bij al haar missies betrokken is, maar net als in 2021 blijft de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek (MINUSCA), in Bangui, de organisatie die de meeste Portugese militairen opneemt: in totaal 235.

In het kader van het Atlantisch Bondgenootschap is Portugal van plan dit jaar 776 soldaten, drie schepen, 47 tactische voertuigen en zes vliegtuigen in te zetten.

Momenteel neemt Portugal, volgens de officiële website van de EMGFA, deel aan 16 actieve missies in het buitenland, heeft het 426 geëngageerde soldaten, 51 betrokken middelen en is het aanwezig in 13 landen.