Enligt offentlig information som offentliggjordes i januari på EMGFA:s webbplats, om internationella uppdrag med åtaganden för de utstationerade nationella styrkorna 2022, och som godkänts av det högre rådet för nationellt försvar, deltar Portugal i år i nio Nato-uppdrag (Organisationen för Nordatlantiska fördraget), sju från Europeiska unionen (EU), tre från Förenta nationerna (FN) och elva inom ramen för bilaterala och multilaterala överenskommelser.

Jämfört med 2021 minskar Portugal sin kontingent med 266 soldater men deltar i tre fler uppdrag i år.

Totalt sett är Nato den organisation som står för det största antalet militärer som deltar i alla sina uppdrag, men liksom 2021 är det FN:s multidimensionella integrerade stabiliseringsuppdrag i Centralafrikanska republiken (Minusca) i Bangui som fortsätter att absorbera flest portugisiska soldater, totalt 235 stycken.

Inom ramen för Atlantalliansen planerar Portugal att i år engagera 776 soldater, tre fartyg, 47 taktiska fordon och sex flygplan.

Enligt den officiella webbplatsen för EMGFA deltar Portugal för närvarande i 16 aktiva uppdrag utomlands, har 426 engagerade soldater, 51 engagerade och är närvarande i 13 länder.