Volgens gegevens die op de website van de sociale zekerheid zijn gepubliceerd, heeft het aantal begunstigden dat in januari ziekte-uitkeringen heeft verwerkt, de hoogste waarde ooit bereikt, rekening houdend met de beschikbare gegevens (sinds januari 2010).

"Als gevolg van de ontwikkeling van de pandemie was er een maandelijkse stijging van 330.563 begunstigden (+181,0%), in de jaar-op-jaar vergelijking, een stijging van 329.301 begunstigden (+179,1%)", is te lezen in de samenvatting opgesteld door het Bureau voor Strategie en Planning (GEP) van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid.

Het totale aantal uitkeringen omvat het ziekengeld, de subsidie voor beroepsziekten, de subsidie voor tuberculose, de subsidie voor voorlopige ziekte, het ziekteverlof en de subsidie voor profylactische isolatie (van zichzelf) in verband met het coronavirus.

Het overgrote deel van de in januari verwerkte gevallen hield verband met Covid-19 dat, zoals Lusa eind januari vorderde, 187.000 begunstigden had gedekt, terwijl de subsidies voor profylactische isolatie bijna 170.000 mensen bereikten.

De leeftijdsgroep tussen 50 en 59 jaar vormde het grootste deel van de personen (29,5%), gevolgd door de groep tussen 40 en 49 jaar, die 25,8% van het geanalyseerde totaal vertegenwoordigde.

Het gemiddelde bedrag van de betaalde subsidie was 352,50 euro per maand.