Als eindexamenstudente Rechten besloot Jéssica Brissos, 21 jaar, "een mechanisme te vinden" dat haar in staat zou stellen het ontwikkelde werk "over het afstuderen heen" te laten zien. Dit alles gecombineerd met een interesse in arbeidsrecht en een passie voor onderzoek. Jéssica, gaf toe aan The Portugal News, dat zodra ze de mogelijkheid had gevonden om een artikel te publiceren in "een gerenommeerd juridisch tijdschrift", zij wist dat er werk aan de winkel zou zijn.

De nadruk van het artikel ligt op de "wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever in geval van" een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens werktijd. In het artikel wordt ook aandacht besteed aan de rol van de werkgever en "de noodzakelijke criteria en de verplichting tot herstel van de schade, waar de gedupeerde werknemer recht op heeft".

Voor het schrijven van het artikel heeft Jéssica Brissos het materiaal van de cursus Arbeidsrecht geraadpleegd en advies ingewonnen van een professor die de studente tijdens het onderzoek en het schrijfproces heeft bijgestaan.

Met het schrijven van het artikel wilde Jéssica de "onderzoeksrealiteit" in het rechtsgebied ervaren en iets creëren dat haar zou helpen om zich voldaan te voelen. Met het artikel dat op ISMAT wordt gepubliceerd, maakt Jéssica Brissos haar kennis en capaciteiten bekend in een tijdschrift dat in het hele land kan worden gelezen, waarmee zij een "debuut" maakt dat haar in het toekomstige academische leven zal helpen.