"Met Europese fondsen kan [het werk] worden gedaan. Wij zijn van mening dat dit noodzakelijk is en op het juiste moment komt en de Andalusische regering zal veel druk uitoefenen op de Spaanse regering om dit werk te verwezenlijken".

De leider van de regionale regering van Andalusië benadrukte dat in de strategische plannen voor vervoer en communicatie die samen met de centrale regering zijn opgesteld, de spoorwegverbinding met Faro, via Huelva, "als prioriteit" is aangemerkt.

Dit project, aldus de Andalusische regeringsfunctionaris, zou het mogelijk maken "synergieën tot stand te brengen" om "EuroAAA te versterken als een van de grote toeristische bestemmingen in de wereld, met name in Zuid-Europa".

"Zeer positief"

Juan Manuel Moreno, die in zijn toespraak al had gesteld dat de weg naar de voltooiing, op middellange en lange termijn, van de spoorverbinding tussen Faro en Sevilla "onherroepelijk" is, benadrukte dat er in Madrid "een zeer positieve houding" is ten aanzien van de werkzaamheden, "die op papier moeten worden omgezet in een levensvatbaar project, met termijnen en investeringen".

Tijdens de Portugees-Spaanse top van 2020 in Guarda werd de uitbreiding van de hogesnelheidstrein naar de Algarve buiten beschouwing gelaten in de gemeenschappelijke grensoverschrijdende ontwikkelingsstrategie, ondanks Portugese druk tot het tegendeel.