"Naar aanleiding van het onderzoek is een tuchtprocedure ingeleid, die nog loopt. De details van deze procedure zijn vertrouwelijk terwijl ze wordt verwerkt", antwoordde de IRN aan Lusa.

Abramovitsj onderzoek

In januari onthulde de voorzitter van de IRN, Filomena Rosa, dat er een onderzoek was ingesteld naar het naturalisatieproces van Abramovitsj op grond van de Sefardisch-Joodse wet, waarbij zij toen schatte dat het onderzoek in februari zou worden afgerond en uitlegde dat een dergelijk onderzoek aanleiding zou kunnen geven tot een tuchtprocedure, hetgeen nu is bevestigd.

Begin maart had de SIC naar voren gebracht dat het IRN-onderzoek aanleiding had gegeven tot het inleiden van een tuchtprocedure wegens "vermeend plichtsverzuim", waarbij zij evenmin had aangegeven hoeveel werknemers en welke categorieën bij deze procedure betrokken zouden zijn.

Arrestaties

Het onderzoek naar het naturalisatieproces van Abramovitsj, dat heeft geleid tot de arrestatie van de religieuze leider van de Joodse Gemeenschap van Porto (CJP), rabbijn Daniel Litvak, omvatte het verrichten van huiszoekingen en impliceert verdenkingen van verscheidene strafbare feiten, namelijk beïnvloeding, actieve corruptie, vervalsing van documenten, witwassen van geld, gekwalificeerde belastingfraude en criminele vereniging, aldus de Gerechtelijke Politie (PJ) en het Openbaar Ministerie (MP) in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de directie van de CIP/CJP is een van haar leden ook aangeklaagd voor de misdrijven beïnvloeding, belastingfraude, witwassen van geld en valsheid in geschrifte.

Onregelmatigheden

Het gaat om vermeende onregelmatigheden bij de toekenning van de Portugese nationaliteit aan nakomelingen van Sefardische joden, die momenteel worden onderzocht. Sefardische Joden zijn oorspronkelijk afkomstig van het Iberisch schiereiland dat in de 16e eeuw uit Portugal is verdreven.

Tussen 1 maart 2015 en 31 december 2021 werden 56.685 naturalisatieprocessen goedgekeurd voor afstammelingen van Sefardische Joden op een totaal van 137.087 aanvragen die werden ingediend bij de diensten van het Instituut voor registers en notarissen (IRN).

Volgens gegevens die het Ministerie van Justitie in februari aan Lusa heeft toegezonden, zijn in deze periode slechts 300 gevallen niet goedgekeurd, zodat er volgens de gegevens van eind vorig jaar nog 80.102 aanvragen in behandeling zijn.