"Vanaf 1 juni zal de gemeente de 21 radars activeren die onlangs zijn vervangen door nieuwe apparatuur met meer geavanceerde technologie", geeft de gemeente aan, verwijzend naar het feit dat de ingebruikname van de overige 20 radars op nieuwe locaties vanaf dezelfde datum zal plaatsvinden, maar "op een geleidelijke manier".

De gemeente verklaart dat het doel van de nieuwe radars is "de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal ongevallen in de stad Lissabon te verminderen", en de gemeenteraad is van plan "zich te concentreren op versterking van de verkeersremmende maatregelen, hetzij in de zin van veranderingen in de wegeninfrastructuur, hetzij in de zin van versterking van de verkeersveiligheidssystemen".

In het persbericht onthult de gemeenteraad van Lissabon dat, naast de verkeerssignalen die voortvloeien uit het verkeerssignaleringsreglement (signaal H43), op alle locaties van de nieuwe radars "informatiepanelen" zijn geïnstalleerd, "om de burgers bewust te maken van de noodzaak om lagere snelheden te hanteren en zo een Lissabon + Veilig te bevorderen".

Nieuwe snelheidsradars

De 21 radars die de oude apparatuur vervangen, staan aan de Avenida da Índia, Avenida de Brasília, Avenida Infante D. Henrique (in twee richtingen), Avenida de Ceuta (in twee richtingen), Avenida General Correia Barreto (in twee richtingen), Avenida Marechal António Spinola (in twee richtingen), Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida da República, Campo Grande, Avenida Cidade do Porto, Avenida João XXI, Avenida Afonso Costa, Tunnel Marquês de Pombal, Avenida Marechal Craveiro Lopes en Avenida das Descobertas.

Tot de 20 nieuwe locaties is besloten op basis van de monitoring van het ongevallencijfer in de stad Lissabon, die door de gemeente samen met de nationale verkeersveiligheidsautoriteit (ANSR) is uitgevoerd, waarbij "drie criteria in aanmerking zijn genomen: controle van de in- en uitgangen van de stad, aanvulling van de bestaande radarposities en beperking van risicofactoren, met name wegen met steile hellingen en met drie rijstroken in dezelfde richting".

De locaties van de nieuwe 20 radars zijn: Avenida Santos e Castro (tweerichtingen), Avenida Lusíada (tweerichtingen), Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida Padre Cruz (tweerichtingen), Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida de Brasília, Avenida Infante D. Henrique (twee richtingen), Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (twee richtingen), Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida de Ceuta, Avenida Calouste Gulbenkian, Avenida Marechal Craveiro Lopes (twee richtingen) en Avenida dos Combatentes (twee richtingen).