"Från och med den 1 juni kommer kommunen att aktivera de 21 radarsystem som nyligen ersatts av ny utrustning med mer avancerad teknik", uppger kommunen och hänvisar till att de övriga 20 radarsystemen på nya platser kommer att tas i drift från och med samma datum, men "successivt".

Kommunen uppger att målet med de nya radarn är att "öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor i Lissabon", och att kommunen avser att "fokusera på att stärka de trafikdämpande åtgärderna, antingen genom förändringar i väginfrastrukturen eller genom att stärka trafiksäkerhetssystemen".

I pressmeddelandet avslöjar Lissabons stadsfullmäktige att förutom de trafiksignaler som följer av förordningen om trafiksignaler (H43-signalen) har "informationstavlor" installerats på alla platser där de nya radarnätverken finns, "för att öka medvetenheten bland medborgarna om behovet av att hålla lägre hastigheter och främja ett Lissabon + säkert".

Nya hastighetsradarer

De 21 radarerna som ersätter den gamla utrustningen finns på Avenida da Índia, Avenida de Brasília, Avenida Infante D. Henrique (dubbelriktad), Avenida de Ceuta (dubbelriktad), Avenida General Correia Barreto (dubbelriktad), Avenida Marechal António Spinola (dubbelriktad), Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida da República, Campo Grande, Avenida Cidade do Porto, Avenida João XXI, Avenida Afonso Costa, Tunnel Marquês de Pombal, Avenida Marechal Craveiro Lopes och Avenida das Descobertas.

När det gäller de 20 nya platserna beslutades de på grundval av den övervakning av olycksfrekvensen i Lissabon som kommunen genomfört i samarbete med den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR), med hänsyn till "tre kriterier: att kontrollera stadens in- och utfarter, komplettera befintliga radarpositioner och minska riskfaktorer, särskilt vägar med branta lutningar och med tre körfält i samma riktning".

De 20 nya radarerna är placerade på följande platser: Avenida Santos e Castro (dubbelriktad), Avenida Lusíada (dubbelriktad), Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida Padre Cruz (dubbelriktad), Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida de Brasília, Avenida Infante D. Henrique (två riktningar), Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (två riktningar), Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida de Ceuta, Avenida Calouste Gulbenkian, Avenida Marechal Craveiro Lopes (två riktningar) och Avenida dos Combatentes (två riktningar).