De nieuwe regels introduceren een systeem van 'rode en oranje' vlaggen om te voorkomen dat mensen hun pensioen verliezen aan pensioenoplichters. Als een oranje vlag aanwezig wordt geacht, zal de cederende regeling eisen dat het lid advies krijgt van MoneyHelper (de nieuwe hulplijn van de Britse regering), waarna de overdracht gewoonlijk zal worden toegestaan. Als een rode vlag aanwezig wordt geacht, moeten de trustees de overdracht weigeren.

Oranje vlaggen zijn onder meer de aanwezigheid van overzeese beleggingen en hoge of onduidelijke kosten.

Rode vlaggen, die veel ernstiger zijn, zijn onder meer:

- Het niet verstrekken van de vereiste informatie aan de regeling

- Het niet kunnen overleggen van bewijs dat MoneyHelper begeleiding heeft ontvangen

- Iemand voert een gereguleerde activiteit uit zonder de juiste regelgevende status

- Het lid dat om een overdracht vraagt na 'koud gebeld' te zijn

- Het lid wordt een "incentive" aangeboden om de overdracht uit te voeren.

- Het lid is onder druk gezet om de overdracht uit te voeren

ROPS

Overdrachten naar een overzeese regeling - een Recognised Overseas Pension Scheme (ROPS) - hebben een extra controlelaag. Tenzij de overdracht naar een regeling van de werkgever is, moet de deelnemer aantonen dat hij in hetzelfde land woont als waar de overzeese regeling is gevestigd (de 'residency test').De regering heeft bevestigd dat het haar bedoeling is dat deze voorschriften binnen 18 maanden worden herzien en wij wachten op verdere verduidelijking over deze kwestie.

Wat betekent dit voor de pensioendeelnemer?

Oranje vlaggen

De aanwezigheid van een oranje vlag betekent dat het overdrachtsproces aanzienlijk zal worden vertraagd. Hoewel overdrachtsaanvragen normaal binnen zes maanden moeten worden verwerkt, is het niet ongebruikelijk dat sommige overdrachten een jaar of langer duren. Hoewel het bemoedigend is dat er nieuwe bepalingen zijn om pensioenzwendel te voorkomen, zal de nieuwe regelgeving ongetwijfeld echte pensioenoverdrachtsaanvragen vertragen.

Rode vlaggen

Een veel ernstiger resultaat zou de aanwezigheid van een rode vlag zijn, wat zou betekenen dat de overdracht zou worden geweigerd. Hoewel er een beroepsprocedure is, zou er geen garantie zijn dat de overdracht zal worden toegestaan. Het kritieke punt hier is de volgende verklaring van de UK Pensions Regulator die de volgende richtsnoeren geeft aan trustees

"Uw beslissing over het al dan niet weigeren van een overdracht moet gebaseerd zijn op de balans van waarschijnlijkheden. Dit betekent dat u concludeert dat u een redelijke basis heeft, op basis van al het beschikbare bewijs en de beschikbare informatie, dat er een rode vlag aanwezig is. Het is niet nodig dit onomstotelijk te bewijzen."

Hoewel een oranje vlag het proces zou vertragen, is het van vitaal belang dat u geen enkele regeling aangaat die een rode vlag zou doen ontstaan.

Iedereen die een overdracht naar een andere regeling overweegt, hetzij naar een ROPS, hetzij naar een andere Britse regeling, doet er daarom goed aan professioneel advies in te winnen. Hier bij Blacktower zijn we u graag van dienst.